Project Description

VDC Tončka Hočevar

Unikatna spletna stran centra za odrasle osebe, z motnjo v duševnem razvoju. Izvajajo različne programe vodenja, varstva, dela in bivanja.

SPOŠTUJEMO sočloveka v njegovi enkratnosti, sposobnosti komuniciranja in zadovoljevanja osebnih potreb.


www.vdc.si