S 1.7. je tudi v vseh spletnih trgovinah potrebno ustrezno zvišati stopne davka na dodano vrednost.
Opis spremembe do 30. 6. 2013 od 1. 7. 2013
Splošna stopnja DDV 20 % 22 %
Znižana stopnja DDV 8,5 % 9,5 %

Sprememba pa je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/13. Podlago za zvišanje stopenj DDV lahko najdete v 60.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A).

ZIPRS1314-A in ZDDV-1 ne urejata vprašanja ali je zaradi spremembe stopenj DDV potrebno spreminjati nadaljne pogodbe oz. sklepati anekse k pogodbam zaradi spremembe stopenj temveč je to stvar pogodbenih določil. To pomeni, da je spreminjanje pogodbenih določil stvar dogovora pogodbenih strank oziroma se, če takega dogovora ni, v zvezi z navedenim upoštevajo veljavni predpisi, ki urejajo področje obligacijskih razmerij.

To pomeni, da imate lastniki spletnih trgovin opcijo:

A) dvignete stopnjo DDV, NETO cene ostanejo nespremenjene – povečajo se prodajne cene
B) dvignete stopnjo DDV, NETO cene ustrezno zmanjšate – ohranijo se enake prodajne cene

KAJ STORITI?
Vse naše stranke pozivamo, da nam čimprej pošljete email na podpora@multimedija.net z navedbo načina dviga DDV (opcija A ali B).

STROŠEK
Stranke, za katere opravljamo storitve vzdrževanja po pavšalnih pogodbah
Vsem strankam, za katere opravljamo storitve vzdrževanja po pavšalnih pogodbah, bomo strani nadgradili in ustrezno spremenili DDV v skladu z zakonom v sklopu stroška mesečnega pavšala po opciji A.

Če želite nadgradnjo in spremembo DDV-ja po opciji B (znižajo se NETO cene, da se ohranijo enake prodajne cene) je strošek 50 EUR + DDV.

Stranke, brez vzdrževalnih pogodb
Strošek nadgradnja in ustrezna sprememba DDV v skladu z zakonom po opciji A znaša 30 EUR + DDV.

Strošek nadgradnje in spremembe DDV-ja po opciji B (znižajo se NETO cene, da se ohranijo enake prodajne cene) znaša 90 EUR + DDV.

Spremembe bomo opravljali v noči iz 30.6.2013 na 1.7.2013 (nedelja – ponedeljek)!