ŠTUDIJA PRIMERA BE ACTIVE

Dandanes je še kako pomembno, da zaposleni skrbijo za svoje zdravje na delovnem mestu. Izdelali smo napredno aplikacijo, ki odgovornim osebam v podjetju omogoča finančno in časovno načrtovanje aktivnosti.

O projektu

Projekt BeActive je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Ljudje tedensko preživimo 40 in več ur na delovnem mestu. S staranjem se pričnejo pojavljati zdravstvene težave, ki so posledica nepravilne drže, prehranjevanja, stresa…
S pomočjo interaktivnega spletnega orodja bi radi omogočili zaposlenim udejstvovanje na športnih dogodkih, jih vzpodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja…

Izdelava unikatnega interaktivnega portala

Ker gre za unikatni portal smo pred pričetkom izdelave izdelali projektno dokumentacijo, ki je zajemala grafično in programsko študijo izdelave portala.

V študiji je zajeto:

 • Grafično oblikovanje portala
  Grafika je prilagojena laičnemu uporabniku, hkrati pa smo želeli motivirati ljudi k boljšemu odnosu do lastnega zdravja.

 • Navigacija
  Naš cilj je bila enostavno in pregledno brskanje po portalu

 • Funkcionalnosti
  Različni nivoji dostopa in profili uporabnikov, organizacija dogodkov, vodenje in planiranje stroškov, mesečni fokusi, koledar dogodkov, ukrepi in plani, vnos in urejanje zaposlenih in podjetij, podrobna statistika, big screen interaktivna komunikacija s TV…

 • Načrtovanje baze
  Povezovanje tabel ter njihove korelacije.

 • Tehnologija
  Uporabili smo programski jezik PHP v povezavi z MySQL bazami. Projektna dokumentacija je služila kot navodilo izdelovalcem projekta BeActive.

Uvodna stran je lahko prikazana na velikem monitorju pri vhodu v podjetje. Na ta način lahko obveščamo zaposlene o raznih aktivnostih in novostih. Zaposleni se lahko tudi prijavijo v svoj profil, pregledajo sporočila, preverijo koledar aktivnosti…

Planiranje dogodkov je namenjeno odgovornim osebam za zdravje na delovnem mestu v podjetju. Ustvarijo si lahko različne tematske plane, povabijo zaposlene, nastavijo periodične dogodke… Sproti preračunavamo tudi predvidena sredstva, tako se ne more zgoditi, da bi presegli predviden budget.

S koledarjem dogodkov lahko na enostaven način (povleci/spusti) planiramo dogodke. Ob strani se nam prikazujejo predvideni stroški.

Urejanje ukrepov.

Zaključek

Zaradi vse večjega stresa na delovnih mestih je zdravje ljudi ogroženo. Za zdravje svojih zaposlenih morajo skrbeti tudi v podjetju, saj se s tem zmanjšuje odsotnost zaradi bolniške, pa tudi storilnost se poveča. Z izdelavo napredne programske aplikacije smo pripomogli k lažjemu načrtovanju aktivnosti za zaposlene. Odgovorne osebe v podjetju lahko na enostaven način planirajo dogodke in aktivnosti ter hkrati preverjajo, da ne presežejo predvidenega budgeta.