ZAMENJAJ DOBAVITELJA, ENERGIJA PLUS

V poplavi ponudnikov električne energije se je težko odločiti za pravega. Za podjetje Energija+ smo pripravili spletno aplikacijo, s pomočjo katere uporabniku ponudimo njemu prilagojen paket. Hkrati se prikaže približen letni prihranek, lahko pa se sklene tudi online pogodba z bodočim naročnikom.

O podjetju

Je družba s tradicijo. V Energiji plus, hčerinski družbi Elektra Maribor d.d., katere korenine segajo v daljno leto 1914, dnevno prodajo energijo in storitve gospodinjskim in poslovnim kupcem, razvijajo napredne storitve in inovativne pakete, trgujejo z električno energijo, svetujejo in posredujejo pri prodaji. Kupcem zagotovljajo učinkovito in celovito energetsko oskrbo ob sočasni skrbi za trajnostni razvoj. Na enem mestu ponujajo vse, kar kupec potrebuje za kakovostno življenje in opravljanje dejavnosti, tako na svojem domu kot v poslovnem okolju.

Cilj

V namen širjenja svoje mreže odjemlcev električne energije so v podjetju želeli programsko aplikacijo, za informativni izračun električne energije. Aplikacija mora na enostaven način preračunati dosedanjo porabo električne energije ter s posebnimi algoritmi ponuditi njihov primerjalni paket. Preračuni se morajo narediti glede na geografska področja dobaviteljev električne energije. Cene se morajo primerjati med Energijo plus in ostalimi odjemalci.

Aplikacija za izbiro primerjalnega paketa

Nov ali obstoječ kupec vpiše vse potrebne podatke v spletni obrazec. Podatke dobimo iz položnice za elektriko.
Ko izpolnimo podatke se nam prikažejo primerljivi paketi na desni strani. Hkrati se nam avtomatsko izračuna letni prihranek.

Ob vsakem paketu imamo tudi podroben izračun:

Pri menjavi dobavitelja se vsi podatki shranijo v bazo. Kot zanimivost je aplikacija narejena tako, da se shranjujejo posamezni koraki. V kolikor stranka pred menjavo odneha, vidimo v katerem koraku in zakaj.

V sami administraciji se shranijo vsi podatki, vsi izbrani paketi in stranke, pogodbe in ostali podatki.

Ko izberemo paket izpolnimo osebne podatke, na mail se nam avtomatsko pošlje pogodba za izbran paket.

Zaključek

V želji po pridobivanju novih strank so se v podjetju EnergijaPlus odločili za napredno in zanimivo aplikacijo. S pomočjo aplikacije si lahko vsak posameznik izračuna svoj prihranek pri električni energiji in tako lahko letno prihrani tudi več 100€.

Veseli smo, da smo del njihove zgodbe.