Prenova ali preoblikovanje spletne strani za posameznika ali podjetje lahko predstavlja pravi mali ali pa tudi veliki izziv. Na tem področju je namreč potrebno veliko znanja ter izkušenj, obenem pa je potrebno slediti trendom, ki se v sodobnem času nenehno spreminjajo. Vse skupaj pa je lahko tudi zelo tvegano. Ravno zato je potrebno načrtovanje prenove spletne strani v veliki meri zaupati tudi strokovnjakom, ki pri svojem delu uporabljajo najsodobnejše tehnologije. V nasprotnem primeru je bolje imeti zastarelo spletno stran, ki je vsaj nekoliko funkcionalna, kot pa samo privlačen dizajn, ki nam sploh ne koristi. Na samem začetku procesa prenavljanja naše spletne strani pa je vsekakor potrebno zastaviti nadvse jasne in natančne cilje. V prvi vrsti si je potrebno zastaviti tudi nekaj najbolj osnovnih vprašanj, na katera bomo poskušali odgovoriti v nadaljevanju.

Zakaj sploh potrebujemo prenovo spletne strani?

Na prvi pogled se morda zdi, da prenova spletne strani vpliva samo na njen videz. Tudi večina neizkušenih posameznikov je takega mnenja. Temu pa vsekakor še zdaleč ni tako. V ozadju se skrivajo trije glavni razlogi, zakaj je spletno stran potrebno prenoviti.

V prvi vrsti gre morda za prenovo spletne strani zaradi boljše ter večje prodaje naših storitev ali/izdelkov. Če našega spletnega mesta nismo posodobili že dlje časa, smo verjetno s tem izgubili veliko potencialnih strank oziroma kupcev. Večina od njih je namreč na naši spletni strani naletela na težave v povezavi z uporabnostjo. V tem primeru je prenova spletne strani več kot pa le nujna.

Povsem verjetno je, da se je v določenem času spremenilo tudi naše poslovanje. Lahko se je celo zgodilo, da smo svoje storitve in dejavnosti ali prodajo izdelkov razširili ali predrugačili. Naš poslovni model se je torej bistveno spremenil, zato naša spletna stran ne odraža več dejanskega stanja poslovanja. Tudi v tem primeru je prenova spletne strani nujna.

Pri prenovi svoje spletne strani smo pogosto osredotočeni tudi na tako imenovani branding. Vemo, da si ljudje po večini želijo poslovati s podjetji, ki jih v prvi vrsti dobro poznajo. Če je naš branding dosleden in hkrati tudi dovolj prepoznaven, se bodo ljudje veliko lažje odločali za nakup naših izdelkov in/ali storitev. Pri tem je vsekakor pomembna tudi uporabniška izkušnja. Gre za posebno izkušnjo vsakega obiskovalca, ki pride na našo spletno stran. To pomeni tudi to, kako privlačna se mu zdi naša spletna stran, kako hitro lahko na njej najde, to kar išče, kako hitro se mu odpirajo podstrani, kako se znajde med posameznimi kategorijami in kako lahko pride do vseh želenih informacij. Dobra uporabniška izkušnja namreč lahko vodi do najboljših rezultatov prodaje. Če menite, da uporabniška izkušnja ni dovolj dobra, morate tudi v tem primeru načrtovati prenovo spletne strani.

 

Kaj je predvsem pomembno pri prenovi spletne strani?

Svetujemo vam, da posebno pozornost namenjate tudi nastavitvi merila uspešnosti. Če želimo, da je naše podjetje uspešno tudi zaradi postavitve spletne strani, je že na samem začetku, torej predhodno, potrebno jasno določiti tudi vsa merila za uspeh našega podjetja. Če nameravamo prenoviti spletno stran, najprej določimo cilje za naš projekt. Če si želimo večje prodaje, potem je treba jasno začrtati vse v povezavi s tem, tudi povprečen prihodek na stranko. Cilji morajo biti vsekakor tudi dovolj natančni in ne samo jasni. Najboljše izhodišče oziroma podlaga pa je vsekakor naše trenutno merilo.

Ko nastavljamo merilo naše uspešnosti, si moramo zastaviti dve vprašanji in nanju tudi jasno ter natančno odgovoriti. Vprašanji se glasita: Kakšno je stanje našega spletnega mesta glede na meritev, ki jih bomo opravili kot kazalnike za uspešnost? ter Kakšna je primerjava našega spletnega mesta v primerjavi z našo konkurenco/našimi konkurenti?

Na prvo vprašanje zlahka lahko odgovorimo, če je naša spletna analiza dobro nastavljena. Za osnovo lahko vzamemo povprečne meritve v zadnjih 12-ih mesecih, torej v zadnjem letu. Verjetno bomo morali opraviti tudi preizkus uporabnosti s posebnimi količinskimi meritvami kot del našega merila.

 

Kaj pa merilo uspešnosti naših konkurentov?

Merilo uspešnosti naših konkurentov lahko izvedemo s pomočjo ocenjevanja konkurenčnosti uporabnosti. Taka praksa je več kot dobrodošla, saj ne pokaže samo močnih in šibkih točk naših tekmecev, ampak bo prav tako potrdila tudi nekatere naše ideje, ki smo jih nameravali udejaniti.

 

Kako lahko opravimo konkurenčno oceno?

To za nas lahko opravijo strokovnjaki, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, lahko pa to naredimo v obliki testiranja uporabnikov. Ta velja za standardni test uporabnosti. Pri tem uporabniki opravljajo naloge, ki so vnaprej določene, in sicer na dveh ali več spletnih mestih naših tekmecev.

 

S čim se morajo pri prenovi spletne strani ujemati naše uporabniške namere?

Uporabniške namere se morajo ujemati z našimi poslovnimi cilji. Če smo se odločili za prenovo spletne strani in se pri tem osredotočiti predvsem na njene uporabnike, je pri tem najbolj pomembno, da izpolnimo svoje poslovne cilje. Če tega ne naredimo, je celotni postopek oziroma proces povsem nesmiseln. Pri tem je potrebno uskladiti naše poslovne prioritete s potrebami naših uporabnikov. To najpreprosteje naredimo tako, da se pozanimamo, česa vse si najbolj želi naša ciljna publika. Pri tem se najbolj sklicujemo na že obstoječe uporabniške osebe. Cilje s prenovo spletne strani vsekakor usmerjamo tudi na novo skupino strank oziroma kupcev. Pri tem je najpomembneje opraviti raziskave uporabnikov ter si zgraditi tudi primerno osebnost. To je pomembno predvsem s tega vidika, ker ima prav vsak drugačen pristop pri spletnem brskanju. Če poznamo namene uporabnikov v vsaki fazi, potem jih lahko preprosto vodimo do želenih dejanj. Ob tem se je pomembno vprašati tudi, kaj uporabnik želi v določeni fazi ter kaj si mi želimo, da uporabnik v določeni fazi stori.

 

Kaj je še izjemnega pomena pri prenovi spletne strani?

Izjemnega pomena pri prenovi spletne strani je tudi vsebina, ki jo bomo postavili nanjo.  Vsebina naše spletne strani je namreč eden od najbolj pomembnih dejavnikov na sploh. V resnici predstavlja najmočnejše orodje. Ravno zato moramo pri prenovi oziroma preoblikovanju posebno pozornost nameniti njej. Pri tem smo pozorni na dvoje, in sicer na to, da se vizualna zasnova in vsebina primerno ujemata.

Spletno stran brez vsebine je prav tako tudi zelo težko oblikovati. Paziti pa moramo tudi, da vsebine niso zastarele. Nikakor si ne smemo privoščiti, da ima naša spletna stran pokvarjene linke, napake, manjkajoče slike ali druge elemente, ki ne delujejo, tako kot bi morali. Tudi v tem primeru je prenova edina rešitev, ki nas lahko reši pred neuspehom našega podjetja.

 

Je naša spletna stran prijazna tudi mobilnim napravam?

Vemo, da v zadnjem obdobju močno rastejo tudi ogledi spletnih strani s pomočjo najrazličnejših mobilnih naprav. Obiskovalci jo pri tem zelo hitro zapustijo. Ste se kdaj vprašali, zakaj. Problem je namreč v tem, da spletne strani, ki jih uporabniki hitro zapuščajo, ne ustrezajo prikazom na mobilnih napravah. Ker se zavedamo, da bo trend mobilnih naprav prinesel vedno več ogledov spletnih strani, je potrebno v veliki meri poskrbeti tudi za to. Najbolj pomembno pri tem pa je, da mobilnim uporabnikom zagotovimo enako uporabniško izkušnjo kot pa uporabnikom, ki uporabljajo tako imenovane namizne naprave.

 

Prvi vtis je izjemnega pomena

Vemo tudi, da prvi vtis najprej naredi predvsem vizualna podoba. Na podlagi tega pa si seveda ustvarimo tudi svoje lastno mnenje o kom ali o nečem. In tudi pri spletni strani ni nič drugače. Najprej nam na njej v oči pade njena oblika. Ta vključuje tudi preglednost, barve, tipografijo, oglase ter podobno. Če je oblika že na prvi pogled, torej vizualno, privlačna, smo naredili pomemben korak in to v povsem pravo smer. Poleg navigacije je prvi vtis najbolj pomemben za uspeh naše spletne strani.

 

Zakaj je uporabniška izkušnja pri prenovi spletne strani tako zelo poudarjena in pomembna?

Ponovno v ospredje postavljamo dobro uporabniško izkušnjo. Ta mora biti na naši spletni strani optimalna. Še posebej pa je to pomembno, če na njej deluje tudi spletna trgovina. V prvi vrsti je najbolj pomembno, da spoznamo naše kupce oziroma stranke. Ponovno vam svetujemo uporabo digitalnih tehnologij ter sredstev, s pomočjo katerih bomo svojim strankam lahko sledili, jih analizirali ter pri tem tudi uspešno interpretirali potrebe vedenja potrošnikov, ki predstavljajo naše potencialne kupce.

V nadaljevanju je pomembno tudi testiranje strank. Brez njega ne moremo vedeti, kaj točno najbolj deluje pri naših strankah. Potrebno je testirati najrazličnejše pristope. Le z njimi lahko ugotovimo, kateri so najučinkovitejši pri zagotavljanju izkušnje.

Tudi naše razmišljanje mora pri tem biti večkanalno. To v praksi pomeni, da smo prisotni prav povsod, kjer se nahajajo naše stranke oziroma kupci. Uporabljati moramo prav vse tehnologije, ki jih uporabljajo tudi oni. Potrebno je nenehno prilagajanje. Tudi na ta način bomo lahko vedno pripravljeni na komunikacijo z njimi.

Uporabniško izkušnjo je potrebno tudi prilagajati. Pri tem ne smemo pozabiti spremljati analitike naše spletne strani. Podatkovna analitika podaja resnično predstavo o tem, kdo vse so naši kupci in tudi kakšna je njihova interakcija z našo spletno stranjo oziroma mobilno aplikacijo. S pomočjo teh podatkov lahko sprejemamo najrazličnejše ukrepe. Z njimi bo uporabniška izkušnja povsem na naši strani in kot taka tudi prilagojena potrebam naših kupcev.

Trg je torej ogromen, naša konkurenca pa več kot samo neizprosna. Sodobna tehnologija se ves čas razvija, zato je to, kar je bilo včeraj moderno, danes lahko povsem zastarelo. Vemo, da so tudi uporabniki spleta izjemno zahtevni in se dobro zavedajo, kaj je za njih najbolje. Izjemnega pomena torej je, da se tudi naša spletna stran razvija in kot taka prilagaja uporabniku sodobnega časa. In če si želimo take spletne strani, si moramo zagotoviti njeno brezhibno delovanje, o kateri smo vam pisali v tem članku. Videli smo, kako zelo pomembno vlogo pri tem igra tudi prenova vaše spletne strani. Ugotovili smo, da pri njej ne gre samo za spremembo dizajna, ampak za vse prej kaj drugega, kajneda?